فايل پي دي اف را با آكروپات پروفشنال باز كنيد . در منوي advance يه قسمت optimazie دارد. آنجا ميتوانيد حجم عكس ها رو كم كنيد.
+ توسط عليرضا ايلخاني